กลับหน้าหลัก | ตอบกระทู้
รพ.ส่งเสริมสุขภาพตำบลคลองมะเดื่อ

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล (รพสต.)

 

เข้าใจ ร่วมใจ ร่วมพัฒนา สู่... รพ.ส่งเสริมสุขภาพตำบลคลองมะเดื่อ

 

 

          ตามที่รัฐบาลได้เล็งเห็นความสำคัญของการสร้างสุขภาพ จึงได้กำหนดนโยบาย การพัฒนาระบบบริการสุขภาพระดับปฐมภูมิของประเทศ โดยเน้นบริการเชิงรุก และยกระดับสถานีอนามัยเป็นโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล...และพัฒนาสถานีอนามัยในปี 2552 เป็นโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลอำเภอละ 1 แห่ง สถานีอนามัยคลองมะเดื่อ ได้รับการคัดเลือกให้เป็นโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล เป็นแห่งแรกของอำเภอระทุ่มแบน

 

 

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล เป็นอย่างไร?

 

          เป็นโรงพยาบาลที่เน้นการบริการสาธารณสุขแบบผสมผสาน ทั้งด้านการสร้างเสริมสุขภาพ การป้องกันและควบคุมโรค การรักษาพยาบาล และการฟื้นฟูสภาพ โดยมีจุดเน้นคือ

 

*   เน้นบริการเชิงรุก  ได้แก่ การเยี่ยมบ้านผู้ป่วย การใช้บ้านเป็นเรือนผู้ป่วย (home ward) การคัดกรองโรคเบื้องต้น โดยเน้นการสร้างสุขภาพและการป้องกันโรคในระดับบุคคล ครอบครัวและชุมชน เป็นหลัก

 

*   การบริการต่อเนื่อง ได้แก่มีระบบส่งต่อผู้ป่วยที่มีประสิทธิภาพ มีระบบการแพทย์ฉุกเฉิน มีเตียงสังเกตอาการแบบไม่รับผู้ป่วยไว้ค้างคืน

 

*   เน้นความเชื่อมโยงและการมีส่วนร่วม เน้นการมีส่วนร่วมของประชาชน ชุมชน อบต. ในการบริหารจัดการโรงพยาบาล

 

ชาวตำบลคลองมะเดื่อได้อะไรจากการเป็นโรงพยาบาลตำบล??

 

          ได้รับบริการที่ครอบคลุมมากขึ้น ไม่ต้องเสียเวลาเดินทางและรอตรวจที่ยาวนานเมื่อเจ็บป่วยเล็กๆน้อยๆ ได้รับการตรวจคัดกรองโรคที่เพิ่มขึ้น สะดวกรวดเร็วเมื่อมีการส่งต่อจาก รพสต. ไปยัง รพ.อำเภอ กลุ่มผู้ป่วยเรื้อรัง ผู้สูงอายุและผู้พิการ ได้รับการดูแลและฟื้นฟูสภาพอย่างทั่วถึง

 

รูปแบบการพัฒนาไปสู่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล

 

1.การพัฒนา/ปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐาน ได้แก่ ปรับปรุงภูมิทัศน์เป็นระเบียบ สวยงาม จัดพื้นที่

 

บริการให้เป็นสัดส่วน และขยายพื้นที่บริการเมื่อจำเป็นและสอดคล้องกับความต้องการของชุมชนในอนาคต

 

2.การปรับปรุงระบบบริการและการจัดรูปแบบบริการใหม่ๆ  มีบริการเชิงรุกในการดูแลสุขภาพ

 

บริการเชิงรับที่ครอบคลุม มีระบบส่งต่อ ระบบปรึกษาทางไกลผ่านอินเตอร์เน็ต บริการการแพทย์ฉุกเฉิน การจัดหายาที่มีคุณภาพทัดเทียม รพ.แม่ข่าย การดูและผู้พิการ กายอุปกรณ์และกายภาพบำบัด

 

          3.การพัฒนาบุคลากร มีบุคลากรครบตามกรอบอัตรา (10 คน) มีการพัฒนาศักยภาพเจ้าหน้าที่ในทุกด้าน จัดหาบุคลากรเพิ่ม ตามความเหมาะสม เช่น แพทย์ เภสัชกร ทันตแพทย์ นักกายภาพบำบัด เป็นต้น

 

          4.การพัฒนาระบบบริหารจัดการ ชุมชนมีส่วนร่วม รพ.เป็นของประชาชน มีคณะกรรมการบริหารภาคประชาชน และการจัดตั้งกองทุนสุขภาพชุมชนเพื่อความยั่งยืน

 

ท่านจะมีส่วนร่วมได้อย่างไรบ้าง???

 

          ร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการพัฒนาสู่ รพ.ส่งเสริมสุขภาพตำบลคลองมะเดื่อได้ ด้วยการร่วมแสดงความคิดเห็น ข้อเสนอแนะ ต่อการพัฒนา การร่วมระดมทุนในการจัดหา จัดซื้อครุภัณฑ์ต่างๆ หรือการพัฒนาบุคลากร เช่น การระดมเงินทุนเพื่อส่งลูกหลานของชาวคลองมะเดื่อ ไปเรียนในสาขาต้องการเช่น แพทย์ พยาบาล เป็นต้น....รพ.ส่งเสริมสุขภาพตำบลคลองมะเดื่อ จะไปในทิศทางใด คุณคือผู้ตัดสิน.....

 

จากคุณ :สอ.คลองมะเดื่อโพส์เมื่อ : 2009-06-15 16:22:28 IP : 125.27.234.xxx
ความคิดเห็นที่ 1
 
Re : รพ.ส่งเสริมสุขภาพตำบลคลองมะเดื่อ
ความประทับใจในการปฎิบัติงาน คือเจ้าหน้าที่ให้การดูแลและแนะนำการปฎิบัติตัวคือผมไปล้างแผลผ่าตัดไส้ติ่งครับกับน้องเจ้าหน้าที่น่าจะมาใหม่ เค้า่ให้การบริการที่ดีเป็นกันเองทำให้ผมไม่รู้สึกกังวลอยากฝากขอบคุณในการให้บริการครับ
จากคุณ :นุโพสต์เมื่อ :2014-06-30 15:45:18 IP : ...xxx
ความคิดเห็นที่ 2
 
Re : รพ.ส่งเสริมสุขภาพตำบลคลองมะเดื่อ
อยากทราบค่ะว่ายังมีตำแหน่งเปิดรับอยู่ไหมคะ จบสาธารณสุขศาสตร์มาค่ะ อยู่หมู่บ้านเศรษฐกิจซิตี้ นาดีค่ะ
จากคุณ :น้ำผึ้งโพสต์เมื่อ :2014-03-19 15:29:04 IP : ...xxx
ความคิดเห็นที่ 3
 
Re : รพ.ส่งเสริมสุขภาพตำบลคลองมะเดื่อ
- ขอสอบถามหน่อยค่ะ ?? ตอนนี้ทาง มหาวิทยาลัยหนูกำลังจะให้นิสิต ออกฝึกงาน(สังเกตการ) 1 เดือนช่วงซัมเมอร์(มีนา - เมษา )ค่ะ อยากทราบว่าที่ รพ.สต.คลองมะเดื่อ รับนักศึกษาฝึกงาน(สังเกตการ) มั้ยค่ะ เหตุผลที่หนูอยากฝึกที่นี่คือ : 1. รพ.สต.คลองมะเดื่อใหญ่และผลงานเยอะ 2. ใกล้บ้านด้วยค่ะ - ถ้าหนูต้องการฝึหงานที่นี่ ต้องติดต่อที่ไหนค่ะ สำนักงานสาธารณสุขอำเภอหรือว่า อบต. ค่ะ?
จากคุณ :Kanogruitaiโพสต์เมื่อ :2014-01-23 17:45:00 IP : ...xxx
ความคิดเห็นที่ 4
 
Re : รพ.ส่งเสริมสุขภาพตำบลคลองมะเดื่อ

เจ้าหน้าที่พูดไม่สุภาพโดยเฉพาะเจ้าหน้าที่ทำฟัน

จากคุณ :catโพสต์เมื่อ :2013-10-28 10:28:43 IP : ...xxx
ความคิดเห็นที่ 5
 
Re : รพ.ส่งเสริมสุขภาพตำบลคลองมะเดื่อ
เป็นพยาบาลอยู่รพ ชุมชน เป็นข้าราชการ ย้ายไปรพสตได้ไหมคะ
จากคุณ :Aโพสต์เมื่อ :2012-12-18 03:35:03 IP : ...xxx
ความคิดเห็นที่ 6
 
Re : รพ.ส่งเสริมสุขภาพตำบลคลองมะเดื่อ

ทีมงาน รพ.สต.คลองมะเดื่อ ณ ปัจจุบัน

1. นางสาวสมพิศ  จันทร์เมฆา  ตำแหน่ง ผู้อำนวยการ รพ.สต.คลองมะเดื่อ

2. นายนิกร  ฮะเจริญ นักวิชาการสาธารณสุข

3. นายพิเชษฐ์  สหกิจ พยาบาลวิชาชีพ

4. นายศุภลาภ  เผือกผล จพ.ทันตสาธารณสุข

5. น.ส.ชนิดา  ศรีสัจวาที นักวิชาการสาธารณสุข

6. น.ส.ปิยนุช  ทุมพัฒน์ นักการแพทย์แผนไทย

อัตรากำลังที่ต้องการเพิ่มเติม

1.พยาบาลวิชาชีพ จำนวน 1 ตำแหน่ง (อัตราจ้าง) ทำงานเต็มเวลาเงินเดือนตามวุฒิ

2.เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล จำนวน 1 ตแหน่ง

 

จากคุณ :รพ.สต.คลอมะเดื่อโพสต์เมื่อ :2012-05-16 17:59:07 IP : ...xxx
ความคิดเห็นที่ 7
 
Re : รพ.ส่งเสริมสุขภาพตำบลคลองมะเดื่อ

อยากทำงานที่ รพ.ส่งเสริมสุขภาพตำบลคลองมะเดื่อ

อยากทราบว่า....ทำอย่างไรถึงจะได้ทำต้องสอบไหมค่ะ และต้องสอบที่ไหน หรือแค่ยื่นใบสมัคร

ต้องมีวุฒิด้านใดค่ะ..คือตอนนี้มีวุฒิแต่ ม.6 ค่ะ แต่กำลังศึกษาป.ตรี ที่ มสธ. สาขา IT

ซึ่งไปสอบอย่างเดียวสามารถทำงานได้ค่ะ และถ้าคณะที่เรียนไม่ตรงสายงายจะรับไหมค่ะ

และอยากจะทำที่รพ.ส่งเสริมสุขภาพตำบลคลองมะเดื่อ จริงๆ ค่ะ   ขอบคุณค่ะ

 

จากคุณ :มายด์โพสต์เมื่อ :2012-04-14 10:27:15 IP : ...xxx
ความคิดเห็นที่ 8
 
Re : รพ.ส่งเสริมสุขภาพตำบลคลองมะเดื่อ

ยินดีต้อนรับเจ้าหน้าที่ใหม่ ตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุข (อัตราจ้าง)

นางสาว ชนิดา  ศรีสัจจวาที (หมิว)
อายุ 22 ปี
จบการศึกษาปริญญาตรีจาก หลักสูตรสาธารณสุขศาสตร์บัณฑิต สถาบันสมทบ มหาวิทยาลัยมหิดล
วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดชลบุรี
ที่อยู่ปัจจุบัน 144/391 ม.6 หมู่บ้านฟ้าใสวิลล์ ต.คลองมะเดื่อ อ.กระทุ่มแบน จ.สมุทรสาคร 74110

 

จากคุณ :รพ.สต.คลองมะเดื่อโพสต์เมื่อ :2011-04-14 19:32:53 IP : ...xxx
ความคิดเห็นที่ 9
 
Re : รพ.ส่งเสริมสุขภาพตำบลคลองมะเดื่อ

รพ.ส่งเสริมสุขภาพตำบลคลองมะเดื่อ 

มี จพ. ทันต  ยังคร้า

จากคุณ :น้ำน้อยโพสต์เมื่อ :2011-02-23 13:25:54 IP : ...xxx
ความคิดเห็นที่ 10
 
Re : รพ.ส่งเสริมสุขภาพตำบลคลองมะเดื่อ
 

กำหนดรณรงค์ให้วัคซีนโปลิโอ ประจำปี 2553

ครั้งที่ 1 วัน พุธ ที่ 15 ธันวาคม  2553

ครั้งที่ 2 วันพฤหัสบดี ที่ 19 มกราคม 2554

กลุ่มเป้าหมาย เด็กไทย อายุ 0-5 ปี  และเด็กต่างชาติ อายุต่ำกว่า 15 ปี

สามารถนำบุตรหลานไปรับวัคซีนได้ที่จุดรณรงค์ในหมู่บ้าน และที่สถานีอนามัยทุกแห่ง

สอบถามโทร 034-878119

จากคุณ :กำหนดการรณรงค์ให้วัคซีนโปลิโอ ประจำปี 2553โพสต์เมื่อ :2010-11-08 19:03:08 IP : ...xxx
ความคิดเห็นที่ 11
 
Re : รพ.ส่งเสริมสุขภาพตำบลคลองมะเดื่อ

บันทึกรายการสถานีสุขภาพ (Health Station) ณ รพ.สต.คลองมะเดื่อ

จากคุณ :รพ.สต.คลองมะเดื่อโพสต์เมื่อ :2010-10-15 19:12:02 IP : ...xxx
ความคิดเห็นที่ 12
 
Re : รพ.ส่งเสริมสุขภาพตำบลคลองมะเดื่อ

เตรียมพบกับเจ้าหน้าที่ใหม่ เร็วๆนี้...

จะเปิดให้บริการด้านการแพทย์แผนไทยตั้งแต่ 1 มิย.53 เป็นต้นไป ติดตามกันได้นะครับ

facebook รพ.สต.คลองมะเดื่อเปิดใช้งานแล้วเข้าไป add กันได้ครับ

จากคุณ :รพ.สต.คลองมะเดื่อโพสต์เมื่อ :2010-05-07 19:00:27 IP : 125.27.239.xxx
ความคิดเห็นที่ 13
 
Re : รพ.ส่งเสริมสุขภาพตำบลคลองมะเดื่อ

ความรู้โรคอุจจาระร่วงอย่างแรง

ความรู้โรคอุจจาระร่วงอย่างแรง : ความรู้ บทความ อบต.บางยาง


สถานการณ์โรคอหิวาตกโรค

               สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสมุทรสาคร ได้รวรวมสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคอุจจาระร่วง ตั้งแต่อดีตเรื่อยมาจนถึงปัจจุบัน จากการวิเคราะห์สถามการณ์ของโรคของจังหวัดสมุทรสาคร ย้อนหลังโดนเริ่มตั้งแต่ ปี 2528 - 2547 พบว่าผู้ป่วยด้วยโรคอุจจาระร่วงอย่างแรง สูงสุดในปี 2536 คือ 676 ราย คิดเป็นอัตราป่วย 181.43 ต่อแสนประชากร หลังจากนั้นเว้นระยะอีก 1 ปี ไม่พบผู้ป่วย ที่เป็นเดือนตุลาคม 2550 นี้ พบผู้ป่วยแล้ว 8 ราย มรพื้นที่อำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร ซึ่งทำให้คาดการณ์ว่า ถ้าไม่เร่งดำเนินการป้องกัน่ควบคุมโรคอุจจาระร่วงอย่างแรงโดยทุกส่วนอย่างจริงจังและต่อเนื่อง โอกาสที่จะมีการระบาดของโรคเพิ่มขึ้นอีกมาก

ความสำคัญของปัญหา
                 
                
โรคอุจจาระร่วงอย่างแรง เป็นโรคจติดต่อทางอาหารและน้ำ สามารถติดต่อได้โดยรับประทานอาหารหรือดื่มน้ำที่มีเชื้อโรคปนเปื้อนเข้าไป ผู้ป่วยจะอยู่ในภาวะช๊อค หมดสติ เนื่องจากเสียน้ำ อาการเหล่านี้เกิดขึ้นรวดเร็วสำหรับในรายที่มีอาการรุนแรงมากถ้าไม่ได้รับการรักษาทันท่วงทีโดยเฉพาะในกลุ่มเด็กและผู้สูงอายุ อาจถึงแก่ความตาย และการเกิดโรคอุจจาระร่วงอย่างแรง   จะส่งผลกระทบต่อสถานการณ์ประกอบการที่ผลิตอาหารทะเลส่งออกซึ่งไม่สามารถตอบสนองยุทธศาสตร์ของจังหวัดสมุทรสาครที่กำหนดให้จังหวัดสมุทรสาครเป็นครัวโลก

คำแนะนำประชาชนในการปฏิบัติตัวเพื่อป้องกันโรคอหิวาตกโรค
   
 • ล้างมือ ให้สาะอาดด้วยสบู่ และน้ำสะอาดทุกครั้งก่อนปรุง หรือรับประทานอาหารและภายหลังถ่ายอุจจาระ
 • ดื่มน้ำสะอาด ถ้าเป็นน้ำต้มสุกจะดีที่สุดและเลือกซื้อน้ำแข็งที่ถูกหลังอนามัย
 • เลือกรับประทานอาหารที่สะอาดสุกใหม่ๆ
 • ไม่ควรรับประทานที่สุกๆ ดิบๆ หรืออาหารที่มีแมลงวันตอม หากจะเก็บอาหารที่เหลือจากการรับประทานหรืออาหารสำเร็จรูปที่ซื้อไว้ ควรเก็บไว้ในตู้เย็นและอุ่นให้ร้อนทุกครั้งก่อนรับประทาน
 • ผักหรือผลไม้ ก่อนรับประทานให้ล้างด้วยน้ำสะอาดหลายๆ ครั้ง
 • ส่งเสริม ให้มารดาเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ เพื่อให้มีภูมิต้านทานโรค
 • ขวดนม ล้างให้สะอาดแล้วต้มในน้ำเดือด 10 -15 นาที
 • กำจัดขยะมูลฝอย เพื่อไม่ให้เป็นแหล่งเพาะพันธุ์ของแมลงวัน เช่น อุจจาระเด็ก กำจัดหรือทิ้งในที่มิดชิด
 • ถ่ายอุจจาระ ในส้วมที่ถูกสุขลักษณะ
 • ไม่เทอุจจาระ ปัสสาวะและสิ่งปฏิกูลลงในแม่น้ำลำคลอง หรือทิ้งเรี่ยราด ต้องถ่ายลงในส้วมที่ถูกสุขลักษณะ และกำจัดสิ่งปฏิกูลโดยการเผาหรือฝังดิน เพื่อป้องกันการแพร่ของเชื้อโรค
 • ระวังไม่ให้น้ำเข้าปาก เมื่อลงเล่นหรืออาบน้ำในลำคลอง
 • หลีกเลี่ยงการสัมผัสผู้ป่วยที่เป็นโรคอุจจาระอย่างรุนแรง
 • สำหรับผู้สัมผัสโรคนี้ ห้ามออกนอกบ้าน 3 วัน และรับประทานยาที่แพทย์ให้จนครบ

                 ด้วยรักและห่วงใย ฝ่ายควบคุมโรค สำรักงานสาธารณสุขจังหวัดสมุทรสาคร

จากคุณ :รพ.สต.คลองมะเดื่อโพสต์เมื่อ :2010-04-13 12:03:59 IP : 125.27.234.xxx
ความคิดเห็นที่ 14
 
Re : รพ.ส่งเสริมสุขภาพตำบลคลองมะเดื่อ
บริโภค 'แกงเลียง' 'แกงเหลือง' ต้านโรคได้

โรคภัยที่คร่าชีวิตประชากรทั่วโลกมาเป็นอันดับหนึ่งนั้นคือโรคหัวใจและหลอดเลือด โรคมะเร็งตามมาอยู่อันดับสอง หลายสิบปีมาแล้วที่วงการแพทย์ทั่วโลกพยายามหาสาเหตุของโรคมะเร็งแต่ละอวัยวะเพื่อหาแนวทางป้องกันและแก้ไข เพื่อสรุปให้ได้ข้อชัดเจนเสียทีว่าการบริโภคหรือระบบโภชนาการของมนุษย์โลกเป็นสาเหตุของมะเร็งแต่ละชนิดได้แค่ไหน ล่าสุดหน่วยงาน เวิลด์ แคนเซอร์ รีเสิร์ช ฟัน (World Cancer Research Fund) ร่วมกับ อเมริกัน อินสติติว ฟอร์ แคนเซอร์ รีเสิร์ช (American Institue for Cancer Research) ได้ตัดสินและสรุปงานวิจัยกว่า 7,000 เรื่องที่ศึกษาวิจัยความสัมพันธ์ของอาหาร การออกกำลังกาย ภาวะน้ำหนักเกิน และความเสี่ยงต่อ การเกิดมะเร็ ง โดยผู้เชี่ยวชาญจากทั่วโลก

ชนิพรรณ บุตรยี่ นักวิชาการจากสถาบัน โภชนาการ มหาวิทยาลัยมหิดล ได้นำงานวิจัยนี้มาบรรยายในงานประชุมเรื่อง “ความท้าทายทางพิษวิทยาในศตวรรษที่ 21” ว่า งานวิจัยใช้ระยะเวลาสรุปผล 5 ปี โดยนำงานวิจัยขนาดใหญ่ที่ใช้กลุ่มตัวอย่างมากสุด ถึง 100,000 คน และบางชิ้นมีการเก็บข้อมูลนานนับ 10 ปี ใช้เงินทำวิจัยมหาศาล จึงจัดเป็นงานวิจัยที่น่าเชื่อถือและยึดเป็นข้อมูลทางวิชาการได้ ถือเป็นข้อบ่งชี้ที่แน่ชัดแล้ว โดยเน้นเรื่องการกินและการออกกำลังกายเป็นหลัก แบ่งเป็น 3 ระดับ


ข้อสรุปลำดับแรก

เป็นข้อบ่งชี้ที่แน่นอน เกี่ยวข้องสัมพันธ์กับอาหาร วิถีชีวิต การออกกำลังกาย สิ่งแวดล้อม โดยพบว่าการดื่มแอลกอฮอล์จะเพิ่มความเสี่ยงต่อการเป็นมะเร็งเต้านม ทั้งวัยหมดประจำเดือนและก่อนมีประจำเดือน มะเร็งช่องปาก คอหอย กล่องเสียง หลอดอาหาร ลำไส้ใหญ่และทวารหนัก (เฉพาะผู้ชาย) มีไขมันในร่างกายเกินจากค่าดัชนีมวลกายหลังจากอายุ 21 ปีไปแล้ว เพิ่มความเสี่ยงต่อมะเร็งเต้านม หลังหมดประจำเดือน มะเร ็งหลอดอาหาร มะเร็งตับอ่อน มะเร็งลำไส้ใหญ่และทวารหนัก มะเร็งไต และเนื้อเยื่อบุมดลูก นอกจากระดับไขมันที่เป็นส่วนเกินแล้วยังแยกย่อยออกมาอีกว่า คนที่xxxลงพุง มีความเสี่ยงสูงต่อมะเร็งลำไส้และทวารหนัก

สำหรับอาหารที่คลางแคลงใจกันมานานพวกเนื้อสัตว์ต่าง ๆ ในงานวิจัยนี้ฟันธงออกมาอย่างแน่ชัดแล้วว่าการ
บริโภคเนื้อแดง ไม่ว่าจะเป็นเนื้อวัว แกะ แพะ ในปริมาณที่สูงเกิน จะก่อมะเร็งลำไส้ มีคำแนะนำให้บริโภคเพียงสัปดาห์ละ ครึ่งกิโลกรัม
ควรหันมาบริโภคเนื้อสีขาว อย่างเนื้อไก่ หมู หรือปลา รวมทั้งเนื้อสัตว์ที่ผ่านกระบวนการปรุงแต่ง ไม่ว่าจะเป็นไส้กรอก แฮม เบคอน อาหารเหล่านี้ต้อง รมควัน บางครั้งต้อง ปรุงรส ใช้เคมีเพื่อให้สี รสชาติและมวลของอาหารอยู่ครบ เป็นอาหาร ที่กินแล้วก่อมะเร็งเช่นกัน ที่น่าตกใจพบว่าการ บริโภคเบต้าแคโรทีน ในรูปแบบอาหารเสริม จะเร่งให้เกิดมะเร็ง แต่ เบต้าแคโรทีนจะให้ผลต่อร่างกายสูงสุดเมื่อ บริโภคผักผลไม้สด ๆ ที่มีสารเหล่านี้ ป ระเภทผลไม้ส ีเหลือง เช่น มะละกอ มะม่วง แครอท

ขณะเดียวกันเมื่อมนุษย์ขึ้นสู่วัยหนุ่มสาว
ออกกำลังกายแบบแอโรบิก ที่ทำให้หัวใจสูบฉีดเลือดอย่างสม่ำเสมอวันละ 30 นาที จนเข้าสู่วัยผู้สูงอายุ จะช่วยป้องกันมะเร็งลำไส้ใหญ่และทวารหนัก มะเร็งเต้านม (โดยเฉพาะหญิงวัยหมดประจำเดือน) และมะเร็งเนื้อเยื่อบุมดลูก นอกจากนี้ผลวิจัยเป็นที่แน่นอนแล้วว่า แม่ควรให้นมลูกและเด็กทารกควรที่จะได้รับน้ำนมแม่ สามารถ ลดความเสี่ยงของมะเร็งเต้านมทั้งก่อนและหลังหมดประจำเดือน ทั้งนี้ควรให้นมแม่อย่างเดียวตั้งแต่แรกคลอดจนถึง 6 เดือนโดยไม่มีการให้อาหาร หรือเครื่องดื่มใด ๆ เลย รวมทั้งน้ำด้วย
อาหารก่อมะเร็ง, อาหาร, สุขภาพ, ร่างกาย, โรคภัย


ต่อมาข้อสรุปลำดับที่ 2
เรียกว่าเป็นที่แน่นอนบ่งชัดเจน หากเทียบเป็นเปอร์เซ็นต์ในข้อนี้ 80 เปอร์เซ็นต์ ขณะที่ในข้อแรกเชื่อได้ 90 เปอร์ เซ็นต์ ในข้อนี้เน้นหนักด้านอาหาร พบว่า
การบริโภคผักใบ ลดความเสี่ยงมะเร็งกระเพาะอาหาร มะเร็งช่องปากคอหอย กล่องเสียง หลอดอาหาร ผักกลุ่มหอมป้องกันมะเร็งกระเพาะอาหาร การบริโภคผลไม้ช่วยลดความเสี่ยงต่อการเป็นมะเร็งกระเพาะอาหาร มะเร็งปอด ช่องปาก คอหอย กล่องเสียง มะเร็งหลอดอาหาร

ลำดับที่ 3

ลดหลั่นเป็นเปอร์เซ็นต์ลงมาภายใต้เงื่อนไขเดียวกันคือความสัมพันธ์ของอาหาร วิถีชีวิต ในข้อนี้เรียกว่ามีความเป็นไปได้พบว่าการบริโ ภคอาหารที่มี ไลโคปีน ซึ่งมีมากในมะเขือเทศ ลดความเสี่ยงต่อมะเร็งต่อมลูกหมาก

นักวิชาการคนเดิมจากสถาบันโภชนาการ ม.มหดิล บอกอีกว่า แม้สารไลโคปีนจะมีมากในมะเขือเทศ แต่ถ้าไม่ทำให้มะเขือป่นละเอียด บริโภคไปร่างกายก็ไม่ได้รับสารไลโคปีนอยู่ดี ดังนั้น
การบริโภคมะเขือเทศสด แบบชิ้น ๆ กับการบริโภคซอสมะเขือเทศอย่างหลังได้รับ ไลโคปีนมากกว่า นอกจากในงานวิจัยเรื่องการบริโภคผลิตภัณฑ์เสริมอาหารเพื่อป้องกันมะเร็ง นักวิชาการทั่วโลกแนะนำว่าไม่ควรบริโภคผลิตภัณฑ์เสริมอาหารเพื่อป้องกันมะเร็ง เว้นแต่เจ็บป่วยหรือมีภาวะขาดสารอาหารบางอย่าง

ปัจจุบันพฤติกรรมการกินอาหารของคนไทยเปลี่ยนไปโดยเฉพาะกลุ่มเด็กและคนวัยหนุ่มสาวบริโภคเนื้อสัตว์มากขึ้น ที่เห็นได้ชัดจากวัฒน ธรรมการกินอาหารบุฟเฟ่ต์ ร้านเนื้อย่างหมูกระทะต่าง ๆ สอดคล้องกับงานวิจัยนี้ ข้อแนะนำของการกินเพื่อต้านมะเร็งในแบบไทย ซึ่งแม้งานวิจัยยังไม่ได้ถูกเลือกจากนักวิชาการ เพราะเป็นงานวิจัยขนาดเล็ก ตามอัตภาพของทุนที่มี แต่น่าชื่อถือและนำไปใช้ได้

ในงานประชุมดังกล่าวข ้างต้น ดร.สม ศรี เจริญเกียรติกุล นักวิชาการจากสถาบันเดียวกัน ได้เผยแพร่ผลการศึกษาเรื่อง “ศักยภาพต้านมะเร็งของตำรับอาหารไทย”

ดร.สมศรี กล่าวว่า ได้ศึกษาเรื่องนำสมุนไพรต่างชนิดมาทำเป็นน้ำพริกแกงต่าง ๆ ได้ทดลองสารสกัดของน้ำพริกแกง 4 ชนิด ได้แก่
- น้ำพริกแกงป่า
- แกงเลียง
- แกงส้ม
- แกงเหลือง และ
- น้ำต้มยำ
นำมาเลี้ยงเซลล์มะเร็งเม็ดเลือดขาว พบว่า
น้ำแกงป่า น้ำแกงเลียง และน้ำแกงส้มมีศักยภาพให้เซลล์มะเร็งตายแบบธรรมชาติ ที่ไม่ส่งผลกระทบต่อเซลล์อื่นในร่างกาย ได้มากถึง 45 เปอร์เซ็นต์ ขณะที่แกงเหลืองทำให้เซลล์มะเร็งตายแบบธรรมชาติเพิ่มขึ้นอีก 15 เท่า
เมื่อเทียบกัน ดีกว่าการใช้ยาถึง 2 เท่า สมุนไพรสำคัญในเครื่องแกงน่าจะมาจากกระเทียมและพริกรวมทั้งสมุนไพรอื่น ๆ

จากงานวิจัยนี้สรุปได้ว่าการบริโภค อาหารที่เป็นสำรับแบบไทย อาทิ แกงเลียงกุ้งสด ห่อหมกใบยอ ไก่ผัดเม็ดมะม่วง ข้าวสวย หรือ ส ำรับ ข้าวเหน ียว ส้มตำใส่ แครอท ไก่ทอดสมุนไพร ต้มยำ จะมีส่วนช่วยลดความเสี่ยงต่อมะเร็ง

สอดรับกับงานวิจัยระดับโลกที่ว่าอาหารการกินเป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้คนห่างไกลมะเร็งได้อยู่.
จากคุณ :รพสต.คลองมะเดื่อโพสต์เมื่อ :2010-03-15 09:39:01 IP : 125.27.229.xxx
ความคิดเห็นที่ 15
 
Re : รพ.ส่งเสริมสุขภาพตำบลคลองมะเดื่อ

สอบถามการรับบุคลากรที่รพ.สต.คลองมะเดื่อ

ต้องการรับสมัครเจ้าหน้าที่พยาบาลวิชาชีพ และเจ้าหน้าที่ทันตสาธารณสุขเพิ่มอีกหรือไม่ค่ะ

จากคุณ :Miss.Chompoonikโพสต์เมื่อ :2010-03-05 17:12:05 IP : 112.142.84.xxx
ความคิดเห็นที่ 16
 
Re : รพ.ส่งเสริมสุขภาพตำบลคลองมะเดื่อ

กำหนดรณรงค์ให้วัคซีนโปลิโอ ประจำปี 2552

ครั้งที่ 1 วัน พุธ ที่ 23 ธันวาคม  2552

ครั้งที่ 2 วันพุธ ที่ 27 มกราคม 2553

กลุ่มเป้าหมาย เด็กไทย อายุ 0-5 ปี  และเด็กต่างชาติ อายุต่ำกว่า 15 ปี

สามารถนำบุตรหลานไปรับวัคซีนได้ที่จุดรณรงค์ในหมู่บ้าน และที่สถานีอนามัยทุกแห่ง

สอบถามโทร 034-878119

 

จากคุณ :รพ.สต.คลองมะเดื่อโพสต์เมื่อ :2009-11-16 08:52:44 IP : 125.27.228.xxx
ความคิดเห็นที่ 17
 
Re : รพ.ส่งเสริมสุขภาพตำบลคลองมะเดื่อ

รพสต.คลองมะเดื่อ เปิดให้บริการคลินิกพิเศษดังนี้

1.คลินิกเบาหวาน/ ความดันโลหิตสูง, ตรวจโรคทั่วไป พบแพทย์         ทุกวันพฤหัสบดี เวลา 08.30-14.30 น.

2.คลินิกสุขภาพเด็กดี ฉีดวัคซีนเด็ก    ทุกวันที่ 15 และ 30 ตั้งแต่เวลา 08.00- 12.00 น.

3.คลินิกทันตกรรม (ถอนฟัน,อุดฟัน,ขูดหินปูน)   ทุกวัน อาทิตย์,จันทร์,อังคาร,พุธ   เวลา 08.30-19.30 น.

ตรวจรักษาทั่วไป อุบัติเหตุ- ฉุกเฉิน, วางแผนครอบครัว,ฝากครรภ์  เปิดให้บริการทุกวันตั้งแต่เวลา 08.30-20.00 น.

สอบถามบริการได้ทุกวันที่ 034-878119 หรือ อีเมล์ ktb7.034473552@gmail.com

 

 

จากคุณ :รพสต.คลองมะเดื่อโพสต์เมื่อ :2009-10-03 10:32:48 IP : 125.27.239.xxx
ความคิดเห็นที่ 18
 
Re : รพ.ส่งเสริมสุขภาพตำบลคลองมะเดื่อ

ขอความคิดเห็น โลโก้ รพสต.คลองมะเดื่อ

จากคุณ :รพ.ส่งเสริมสุขภาพตำบลคลองมะเดื่อโพสต์เมื่อ :2009-07-01 17:42:04 IP : 125.27.235.xxx
ความคิดเห็นที่ 19
 
Re : รพ.ส่งเสริมสุขภาพตำบลคลองมะเดื่อ

กำหนดการทดลองระบบบริการทางการแพทย์

ตั้งแต่เดือน กรกฎาคม 2552 เป็นต้นไป แพทย์จากรพ.กระทุ่มแบน จะออกให้บริการที่ รพสต.คลองมะเดื่อ

ทุกวันพฤหัสบดี ......ตั้งแต่เวลา 08.30 - 15.00 น. ................niknavigator

จากคุณ :รพสต.คลองมะเดื่อโพสต์เมื่อ :2009-06-28 16:48:06 IP : 125.27.231.xxx
ความคิดเห็นที่ 20
 
Re : รพ.ส่งเสริมสุขภาพตำบลคลองมะเดื่อ

ขอเชิญท่านที่สนใจเข้าร่วมเวทีประชาคมการจัดตั้งรพ.ส่งเสริมสุขภาพตำบล

วันศุกร์ ที่ 10 กรกฎาคม 2552 ตั้งแต่เวลา 16.30 น.เป็นต้นไป

ณ องค์การบริหารส่วนตำบลคลองมะเดื่อ

 

จากคุณ :สอ.คลองมะเดื่อโพสต์เมื่อ :2009-06-28 16:44:28 IP : 125.27.231.xxx

ชื่อ 
อีเมล์ 
ข้อความ 
แนบไฟล์   
เมื่อมีการตอบกระทู้   ส่งไปที่อีเมล์  ไม่ต้องส่ง
Security Code


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
    ค้นจาก web ค้นจาก google  
     
   
 
 
     
 
  ประวัติและตราสัญลักษณ์
  ข้อมูลสภาพทั่วไป
       -  ลักษณะที่ตั้ง
       -  ลักษณะทางสังคม
       -  ลักษณะทางเศรษฐกิจ
       -  ข้อมูลการบริการพื้นฐาน
       -  ข้อมูลอื่น ๆ
       -  ข้อมูลศักยภาพภายในตำบล
  ข้อมูลหมู่บ้าน
  สินค้าและผลิตภัณฑ์ชุมชน
  รวมภาพ อบต.
 
  โครงสร้างการบริหารงาน
  คณะผู้บริหาร
  สมาชิกสภา
  หัวหน้าส่วนราชการ
      -  เจ้าหน้าที่สำนักปลัด
      -  เจ้าหน้าที่งานป้องกัน ฯ
      -  เจ้าหน้าที่กองคลัง
      -  เจ้าหน้าที่กองช่าง
      -  เจ้าหน้าที่กองการศึกษาฯ
      -  เจ้าหน้าที่กองสาธารณสุขฯ
      -  เจ้าหน้าที่กองสวัสดิการสังคม
      -  เจ้าหน้าที่ดูแลจัดการเว็บไซต์
 
  สำนักปลัด
  กองคลัง
  กองช่าง
  กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
  กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
  กองสวัสดิการสังคม
  ลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน
  อำนาจหน้าที่
  แบบฟอร์มต่าง ๆ
 
  ผลงาน อบต.
  รายรับรายจ่าย
  แผนการใช้จ่ายประจำปี
 
  แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา 2558-2562 ส่วนที่1
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา 2558-2562 ส่วนที่2
รายงานการติดตามและประเมินผลแผน ปี 2558
แผนดำเนินการประจำปีงบประมาณ 2558
คู่มือประชาชนส่วนที่1
คู่มือประชาชนส่วนที่2
คู่มือประชาชนส่วนที่3
คู่มือประชาชนส่วนที่4
คู่มือประชาชนส่วนที่5
คู่มือประชาชนส่วนที่6
คู่มือประชาชนส่วนที่7
คู่มือประชาชนส่วนที่8
คู่มือประชาชนส่วนที่9
แผนพัฒนาสามปี (58-60) 1.ด้านโครงสร้างพื้นฐาน
แผนพัฒนาสามปี (58-60) 2.ด้านเศรษฐกิจ
แผนพัฒนาสามปี (58-60) 3.ด้านสวัสดิการฯ
แผนพัฒนาสามปี (58-60) 4.ด้านการศึกษาฯ
แผนพัฒนาสามปี (58-60) 5.ด้านทรัพยากรฯ
แผนพัฒนาสามปี (58-60) 6.ด้านสาธารณสุขฯ
แผนพัฒนาสามปี (58-60) 7.ด้านการเมืองการบริหาร
แผนพัฒนาสามปี (58-60) 8.โครงการที่เกินศักยภาพ
 
  พ.ร.บ./พ.ร.ก.
  กฎกระทรวงและระเบียบ
 
  คำสั่ง อบต.
 
 
 
 
 
       
       
 
 
 
เริ่ม : 2009-04-21
ปิด : 2010-04-20
 ความคิดเห็นเกี่ยวกับเว็บไซต์ อบต.คลองมะเดื่อ
สวยมาก
สวยปานกลาง
สวยพอใช้
เฉย ๆ
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
สำหรับผู้ที่ยังไม่มีโปรแกรม Acrobat
Download Program
 
 
 
  หน้าแรก | ผลงาน อบต. | สถานที่สำคัญกระดานกระทู้ | ติดต่อ อบต. | แผนผังเว็บไซต์  
  © สงวนลิขสิทธิ์ ๒๕๕๒ โดย องค์การบริหาส่วนตำบลคลองมะเดื่อ    
  การแสดงผลหน้าเว็บไซต์จะสมบูรณ์ที่สุดใน Internet Explorer 6